Προστατέψτε τις επιχειρηματικές σας ιδέες!

Αν έχετε μια πολύ καλή, καινοτόμα ιδέα, που πιστεύετε ότι θα μεταμορφώσει την επιχείρησή σας, πρέπει να σκεφτείτε να την προστατέψετε ως δική σας διανοητική ιδιοκτησία (Δ.Ι.) πριν την επικοινωνήσετε! Οι πολύ καλές ιδέες είναι πολύτιμες μόνο αν μπορείτε να τις  διεκδικήσετε νομικά ως δικές σας.

Τι είναι η διανοητική ιδιοκτησία;

Η διανοητική ιδιοκτησία αποτελείται από προϊόντα, εργασία ή διαδικασίες που έχετε δημιουργήσει και σας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Υπάρχουν 3 υποκατηγορίες:

  • Βιομηχανική ιδιοκτησία: εφευρέσεις (ευρεσιτεχνίες), εμπορικές επωνυμίες, βιομηχανικά σχέδια, νέες ποικιλίες φυτών και γεωγραφικές ενδείξεις προέλευσης.
  • Καλλιτεχνική εργασία προστατευόμενη από πνευματικά δικαιώματα: πρωτότυπη λογοτεχνική και καλλιτεχνική εργασία, μουσική, τηλεοπτικές υπηρεσίες, λογισμικό, βάσεις δεδομένων, αρχιτεκτονικά σχέδια, διαφημιστικές δημιουργίες και πολυμέσα.
  • Εμπορικές στρατηγικές: εμπορικό μυστικό, τεχνογνωσία, συμφωνίες απορρήτου, ή ταχεία παραγωγή.

Πώς μπορώ να προστατεύσω την Δ.Ι. μου;

Μπορείτε να προστατεύσετε την διανοητική σας ιδιοκτησία μέσω των δικαιωμάτων διανοητικής  ιδιοκτησίας (Δ.Π.Ι.) που θεσπίστηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Π.Ο.Δ.Ι). Η μορφή της προστασίας εξαρτάται από τον τύπο της Δ.Ι.:

  • Ευρεσιτεχνίες – σας επιτρέπουν να αποτρέψετε τρίτους από το να κατασκευάσουν, χρησιμοποιήσουν ή πουλήσουν την εφεύρεσή σας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ανάλογα με τον τύπο της εφεύρεσης.
  • Εμπορικές επωνυμίες – προστατεύουν το όνομα του προϊόντος σας αποτρέποντας άλλες επιχειρήσεις από το να πουλούν ένα προϊόν με το ίδιο όνομα
  • Πνευματικά δικαιώματα – ενημερώνουν τρίτους ότι εσείς (ως δημιουργός) σκοπεύετε να ελέγχετε την παραγωγή, διανομή, εμφάνιση ή απόδοση της δουλειάς σας. Τα πνευματικά δικαιώματα παραχωρούνται αυτόματα, χωρίς επίσημα έγγραφα. Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το σύμβολο των πνευματικών δικαιωμάτων άμεσα.

Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο  Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς για την καταχώρηση Κοινοτικών εμπορικών σημάτων και σχεδίων, και στο  Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (Ε.Γ.Δ.Ε).

Τα Δ.Π.Ι εξακολουθούν να προστατεύονται κυρίως από εθνικούς και όχι από κοινοτικούς νόμους. Η υπεράσπιση τους σε κάθε χώρα της Ε.Ε. μπορεί να είναι πολύπλοκη και δαπανηρή. Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα προστατεύοντας την πνευματική ιδιοκτησία σας στο  επίπεδο της Ε.Ε.. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι καινοτομίες και οι δημιουργίες σας είναι προστατευμένες σε όλη την Ε.Ε., και ότι ανταμείβεστε για αυτές.   

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας  σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. ή για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μέσω  του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Παρ’ όλα αυτά, το ευρωπαϊκό δίπλωμα πρέπει να επικυρωθεί από το εθνικό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε κάθε χώρα όπου ζητείται προστασία. Ανάλογα με τον νόμο κάθε χώρας, μπορεί να χρειαστεί να παρέχετε μεταφράσεις ή να πληρώσετε εισφορές μέχρι μία συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η πλαστογράφηση (μη εξουσιοδοτημένη απομίμηση εμπορικού σήματος) και η πειρατεία (μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή αντικειμένου που καλύπτεται από δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας) έχουν φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα, με σημαντικές επιπτώσεις στην καινοτομία, την ανάπτυξη, την απασχόληση, και την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. 

Ανάλογα με την νομοθεσία στην εκάστοτε χώρα της Ε.Ε., και την πηγή παραποίησης / απομίμησης προϊόντων, οι αρχές στις οποίες μπορείτε να απευθυνθείτε είναι: τελωνείο, εποπτεία της αγοράς (εμπορικά πρότυπα), αστυνομία ή γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας  και  εμπορικού σήματος (trade mark).

Προστασία απέναντι στην παραχάραξη

Οι τελωνειακές υπηρεσίες είναι η πρώτη γραμμή άμυνας για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στα σύνορα της Ε.Ε.. Μπορείτε να τους ζητήσετε να κατάσχουν προϊόντα, για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν τα ΔΔΙ, υποβάλλοντας αίτηση αγωγής στις αρμόδιες εθνικές τελωνειακές αρχές.

Ενώ η αίτηση συνδρομής είναι εθνική, οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί σε μια χώρα της ΕΕ μπορεί να έχουν το ίδιο νομικό καθεστώς σε όλες τις χώρες της ΕΕ.