Επιχειρηματικό Σχέδιο_ Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να σας παρέχει μια λίστα ελέγχου με την οποία μπορείτε να αυτοαξιολογήσετε το παρόν επιχειρηματικό σχέδιό σας.

Business Plan_Self Assessment Tool

Επιχειρηματική ετοιμότητα- Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Είστε έτοιμος/η ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση; Χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Αξιολόγησης Ετοιμότητας για να κατανοήσετε καλύτερα πόσο έτοιμος/η είστε.

Αυτό το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθάει να κατανοήσετε καλύτερα την ετοιμότητά σας να ξεκινήσετε μια μικρή επιχείρηση. Δεν είναι επιστημονικό εργαλείο αξιολόγησης. Αντίθετα, είναι ένα εργαλείο που θα σας κατευθύνει με ερωτήσεις και θα σας βοηθήσει στην αξιολόγηση των ικανοτήτων, χαρακτηριστικών και εμπειρίας σας- καθώς σχετίζονται με την ετοιμότητα σας να ξεκινήσετε μια επιχείρηση. 

ENTRPENEUR_Self Assessment Tool