Алатка за проценка на деловен план

Целта на оваа алатка е да ви обезбеди список за да можете да направите проценка на вашиот тековен деловен план.

Business Plan_Self Assessment Tool

Алатка за подготвеност за самопроценка на претприемништво

Дали сте подготвени  да започнете свој бизнис? Користете ја алатката за проценка на подготвеност.

Алатка за проценка

Оваа алатка е дизајнирана да ви помогне подобро да се запознаете со начинот на започнување со мал бизнис. Таа не е алатка за научна проценка, туку, алатка што ќе ве поттикне со прашања и ќе ви помогне да ги процените вашите вештини, карактеристики и искуства — бидејќи тие се однесуваат на тоа дали сте подготвени  да започнете бизнис.

ENTRPENEUR_Self Assessment Tool